انجمن مهندسی معدن ایران- اخبار
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مهندسی معدن ایران در سال ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/29 | 
 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مهندسی معدن ایران به شماره ثبت ۱۴۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۱۴۶
بدینوسیله از کلیه‌ی اعضای پیوسته‌ی انجمن مهندسی معدن ایران جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه‌ی انجمن مهندسی معدن ایران (موضوع ماده ۱۱ اساسنامه انجمن) که در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۲۵/۰۳/۱۴۰۱ برگزار می‌شود، دعوت به‌عمل می‌آید. ضمنا در صورت به رسمیت نیافتن مجمع در جلسه‌ی نوبت اول، جلسه‌ی نوبت دوم در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۰۸/۰۴/۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.
دستور جلسه: ۱- گزارش فعالیت‌های انجمن و عملکرد هیأت مدیره ۲- گزارش تراز مالی سالیانه و تصویب ترازنامه ۳- گزارش بازرسان ۴- بررسی حق عضویت‌ها ۵- بررسی و تصویب برنامه‌های انجمن ۶- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار ۸- سایر موارد
مکان جلسه: تهران- خیابان جلال آل احمد- کوی نصر- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی و مهندسی- بلوک ۶- طبقه دوم- دفتر بخش مهندسی معدن

  هیأت مدیره انجمن مهندسی معدن ایران


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی معدن ایران:
http://ir-sme.ir/find.php?item=1.136.82.fa
برگشت به اصل مطلب