• نشست علمی با سخنرانی دکتر مهدی زارع "خطر و ریسک زلزله در تهران چقدر جدی است؟"
  • نشست علمی با سخنرانی پروفسور معماریان
  • ارتقای رتبه انجمن مهندسی معدن ایران
  • عقد تفاهم نامه همکاری فی ما بین انجمن مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی معدن ایران
  • عقد تفاهم نامه همکاری فی ما بین سازمان ایمیدرو و انجمن مهندسی معدن ایران در 13 مرداد 1399

پیوندهای فوری