انجمن مهندسی معدن ایران- جراحت دکتر عباس مقصودی در حادثه ناگوار معدن سه چنگی دیهوک
جراحت دکتر عباس مقصودی در حادثه ناگوار معدن سه چنگی دیهوک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | 
متاسفانه در حادثه جانگداز درگذشت زنده یادان مهندس محمدرضا سهندی و مهندس کامران بنی اسدی، جناب آقای دکتر عباس مقصودی دانشیار شایسته و خوش نام دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز دچار مصدومیت شدند.
بهبودی و سلامتی این همکار معزز را از درگاه حضرت حق مسیلت داریم.
انجمن مهندسی معدن ایران

 


نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی معدن ایران:
http://ir-sme.ir/find.php?item=1.161.58.fa
برگشت به اصل مطلب