انجمن مهندسی معدن ایران- مسابقه اعطای گرنت فناورانه به رساله های کاربردی مقطع دکتری
مسابقه اعطای گرنت فناورانه به رساله های کاربردی مقطع دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
   


 مسابقه اعطای گرنت فناورانه به رساله های کاربردی مقطع دکتری

در حوزه مهندسی مواد، ساخت و فتونیک

 


برگزار کننده:
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ستاد توسعه فناوری های فتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت

زمان ثبت نام :
15 مهر لغایت 15 آذرماه 1398

 
تا 30 آذر 1398 تمدید شد
 

آدرس وبسایت : www.pam.isti.ir

شماره تماس: 22183113-021
شماره فکس: 22183114-021

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی معدن ایران:
http://ir-sme.ir/find.php?item=1.159.56.fa
برگشت به اصل مطلب