بایگانی بخش کسب مجوز و نمایه مقالات همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

:: هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران در ISC نمایه شد - ۱۳۹۸/۷/۱۵ -