بایگانی بخش درگذشت مهندس ایرج یوسفی

:: مهندس ایرج یوسفی در اثر سانحه معدنی دار فانی را وداع گفت - ۱۳۹۸/۷/۹ -