• ارتقای رتبه انجمن مهندسی معدن ایران
  • عقد تفاهم نامه همکاری فی ما بین انجمن مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی معدن ایران
  • عقد تفاهم نامه همکاری فی ما بین سازمان ایمیدرو و انجمن مهندسی معدن ایران در 13 مرداد 1399

پیوندهای فوری