• عقد تفاهم نامه همکاری فی ما بین سازمان ایمیدرو و انجمن مهندسی معدن ایران در 13 مرداد 1399
  • عقد تفاهم نامه همکاری فی ما بین انجمن مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی معدن ایران

پیوندهای فوری